BELZONA 1211 (E Metal)

Je rychle tuhnoucí dvousložkový pastovitý materiál na bázi reaktivních polymerů a oligomerů s vysokou molekulární hmotností a plniva z křemíkové oceli.

Materiál BELZONA 1211 s dobou zpracovatelnosti 4 minuty (při 25°C) je určený především pro havarijní opravy strojů a strojních zařízení.

Použití materiálu BELZONA 1211

Potrubí a potrubní armatury, poškozené izolátory, hydraulické pístnice apod.