IZOTECHNIK

Úvod > Materiály

Materiály

BELZONA nabízí moderní technologie na bázi dvousložkových epoxidových materiálů pro opravy, renovace a povrchovou ochranu strojů a zařízení bez tepelného zatížení renovovaných dílů.

Belzona

Předností těchto materiálů je vysoká přilnavost, pružnost, odolnost v tlaku, rozměrová stálost, izolační vlastnosti, odolnost proti korozi a proti působení agresivních chemikálií, erozi, chemické agresi, teplotní odolnost, dlouhá životnost a jednoduchá aplikace. Jsou vhodné pro spojování různých druhů materiálů a vyplňování kovových a nekovových materiálů, pryže a betonu.

Tyto materiály nacházejí uplatnění zejména tam, kde z technických anebo ekonomických důvodů není možné použít klasické metody oprav (např. nebezpečí výbuchu, tepelné deformace, různorodost materiálů). Uplatňují se v energetice, dopravě, těžebním, chemickém, papírenském, strojírenském, potravinářském průmyslu, v petrochemii a v mnoha dalších odvětvích průmyslu.

Materiály BELZONA je možno rozdělit na opravárenské kovy, elastomery, membrány, otěruvzdorné povlaky, nátěrové materiály, montážní materiály a příslušenství.

Všechny materiály BELZONA jsou vyráběny podle mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001, 9002.

BELZONA 1000 - opravárenské kovy

BELZONA 2000 - materiály pro renovaci a opravu elastických pryžových dílů

BELZONA 3000 - materiály pro opravu a ochranu střech a izolací

BELZONA 4000 - materiály pro opravy betonových konstrukcí

BELZONA 5000 - nepropustné nátěrové materiály

BELZONA 6000 - materiály k ochraně konstrukcií proti korozi

BELZONA 8000 - montážní materiály

BELZONA 9000 - pomocné materiály

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY