IZOTECHNIK

Úvod > Materiály > Série 4000 > BELZONA 4181

BELZONA 4181

BELZONA® 4181 (AHR Magma-Quartz)

Třísložkový systém pro opravy a ochranu betonu, zdiva, kameniva a dalších pevných podkladů vystavených abrazi, rázům a chemikáliím.

Materiál BELZONA®4181 se vyznačuje excelentní chemickou odolností zejména proti anorganickým kyselinám a je vhodný nejen pro aplikace na vodorovné ale i na svislé povrchy, kde může být nanášen až v 6 mm vrstvě. Tento univerzální materiál s vynikající přilnavostí a mechanickou pevností je možné použít i při aplikacích v prostředí se zvýšenou teplotou.

Použití materiálu BELZONA®4181

chemické kanály a žlaby, jímky, vpusti, nádrže, čela přírub, průmyslové podlahy, apod.

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY