Technologie

Materiály BELZONA nabízejí efektivní řešení pro opravy, údržbu a rekonstrukce zařízení v mnoha průmyslových odvětvích. Společnost BELZONA vyvinula speciální technologie zaměřené na specifické potřeby provozovatelů zařízení, která jsou vystavena mechanickému opotřebení abrazivními médii, chemickým vlivům, korozi, erozi a kavitaci.

Tato řešení najdou uplatnění v energetice, v chemickém a petrochemickém průmyslu, v čistírnách odpadních vod, v hutním průmyslu a v dalších oblastech, kde je potřeba minimalizovat doby odstávky jak v případě plánovaných nebo havarijních oprav, tak v případě aplikací povlakových systémů, které poskytují dlouhodobou ochranu před negativními vlivy pracovního prostředí.

Materiály BELZONA umožňují rekonstrukci kovových dílů a betonových konstrukcí neopravitelných obvyklými metodami a tím šetří čas a peníze a snižují zatížení životního prostředí.

Materiály BELZONA se zejména uplatní

  • při havarijních opravách na místě bez demontáže zařízení a odvozu dílů do specializovaných dílen
  • tam, kde není možno svařovat a používat otevřený plamen
  • tam, kde je nutno co možná nejdříve obnovit provoz zařízení